Сертифікація по технічним регламентам

Сертифікація по технічним регламентам

Технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим. (Закон України від  15.01.2015р. № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»). 

Процедури оцінки (підтвердження) відповідності - модулі (схеми), що застосовуються у технічних регламентах, в яких встановлені характеристики продукції або пов'язаних з нею процесів чи способів виробництва, а також відповідні положення, виконання яких є обов'язковим. 

Які модулі можна обрати для застосування, якщо Ви є виробником або уповноваженим представником, або імпортером?  З комплексним вирішенням всіх поставлених завдань з технічного регулювання відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» допоможе ПРОМСТАНДАРТ.

Технічний регламент України
Постанова КМУ
Гармонизирован с Директивой ЕС
Засоби індивідуального захисту
Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment (PPE)
(с 21.04.2018)
Електромагнітна сумісность обладнання
2014/30/ЄС Electromagnetic compatibility (EMC)
(от 26.02.2014г.)
Безпеки машин
2006/42/EC Machinery (MD)
(от 17.05.2006г.)
Безпека іграшок
Постановление КМУ  № 151 від 28 лютого 2018 р.

2009/48/ЄС of June 18, 2009
about the safety of toys

Мийні засобіи
Постановление КМУ  від 20 серпня 2008 р. № 717

Regulation (EC) No 648/2004  (On detergents)

Радіообладнання
Постанова КМУ №355 від 24.05.2017

 

Regulation (EC) 648/2004 On detergents (з 31.03.2004)

Щодо медичних виробів
Постанова КМУ №753 від 02.10.2013

Council Directive 93/42/EEC Medical devices (з 14.06.1993)

Щодо медичних виробів для діагностики in vitro
Постанова КМУ №754 від 02.10.2013

Directive 98/79/EC
In vitro diagnostic medical devices (з 27.10.1998)

Модулями оцінки відповідності продукції вимогам Технічних регламентів D, D1, Е, E1, H, H1, встановлені вимоги до систем управління якістю. При здійсненні оцінки відповідності за цими модулями паралельно можемо провести сертифікацію системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001 та ISO 9001.

Наявність сертифікованої системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001 та ISO 9001 не замінює оцінку відповідності системи управління якістю на відповідність вимогам модулів D, D1, Е, E1, H, H1, проте істотно спрощує її.

У випадках, визначених у Технічних регламентах, якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності, виробник або уповноважений представник (від імені та під відповідальність виробника) повинен складати декларацію про відповідність, яка можете зареєстрована у добровільному порядку в ПРОМСТАНДАРТ.

Отримати консультацію за телефоном:
+38 073 419 27 45

Для отримання детальної консультації,
будь-ласка заповніть ЗАЯВКУ-ОПИТУВАЛЬНИК

 Надіслати заявку