Реєстрація торговельних марок

Реєстрація торговельних марок

Торговельна марка  (ТМ) – позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на торговельні марки в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Право власності на торговельну марку  засвідчується свідоцтвом.

Свідоцтво України на торговельну марку є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Національним органом інтелектуальної власності. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки й продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років. 

Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники. 

Надаємо консультації у питаннях реєстрації торгової марки та супроводження на всіх етапах реєстрації.

Стандартні етапи реєстрації торговельної марки:

  ➤ Підбір класів МКТП для реєстрації ТМ
  ➤ Підготовка заявки на реєстрацію ТМ
  ➤ Підготовка додатків на реєстрацію ТМ
  ➤ Оплата державних зборів
  ➤ Подання документів на реєстрацію ТМ
  ➤ Отримання свідоцтва
Image

Необхідність реєстрації  ТОРГОВОЇ МАРКИ обумовлена різними факторами, у тому числі тими, що можуть привести до дуже великих збитків, аж до втрати бізнесу. Підприємство, яке тривалий час успішно працює під незареєстрованою назвою, виробляє високоякісні товари або надає послуги під незареєстрованою ТОРГОВОЮ МАРКОЮ  ризикує стати жертвою недобросовісної конкуренції, так як будь-яка фізична або юридична особа може зареєструвати його ТОРГОВУ МАРКУ на себе, привласнивши тим самим не тільки репутацію, але і його марку.

При цьому новоявлений «власник» матиме право обмежити обсяги виробництва справжнього власника ТОРГОВОЇ МАРКИ, залучити його до цивільної або кримінальної відповідальності. Крім вищесказаного, можлива протилежна ситуація, коли підприємство у своїй комерційній діяльності використовує торгову марку (товарний знак), що належить іншій особі або схожу з нею.

Отримати консультацію за телефоном:
+38 073 419 27 45

Для отримання детальної консультації,
будь-ласка заповніть ЗАЯВКУ-ОПИТУВАЛЬНИК

 Надіслати заявку