Застосування знаку ООВ

Застосування знаку ООВ

Процедура поширюється на орган з сертифікації систем менеджменту (далі – ОС СМ) ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ».

В ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ» розроблені знаки (логотипи), які призначено для позначення продукції, офіційних бланків, рекламної інформації чи іншої документації виробника, з метою інформування споживачів або інших зацікавлених сторін про те, що систему управління якістю сертифіковано в Органі з сертифікації систем менеджменту ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ» згідно з встановленими правилами.

Ця Процедура встановлює форму та технічні вимоги до знаку відповідності «ПРОМСТАНДАРТ», визначає порядок і правила його застосування та нанесення.

         Вимоги цієї Процедури є обов’язковими при застосуванні знаків (логотипів) відповідності.