Про нас

Про нас

Товариство з обмеженою відповідальністю «Орган з оцінки відповідності «ПРОМСТАНДАРТ» (ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ») надає послуги з сертифікації систем менеджменту.

У своїй діяльності орган з сертифікації систем менеджменту (ОС СМ) керується чинним законодавством, указами Президента України, декретами та постановами Кабiнету Mіністрів України, національними стандартами України, стандартами міжнародних організацій сертифікації та стандартизації, нормативними документами Національного агентства України з акредитації, установчими і керівними документами ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ» та Настановою.

Висока якість організації та проведення робіт з сертифікації СМ забезпечується функціонуванням системи менеджменту ОС СМ, яка розроблена у відповідності до вимог ДСТУ EN ISO/IEС 17021-1:2017.

Ми сприяємо успіху підприємств шляхом сертифікації систем менеджменту! Фахівці ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ» гарантують об'єктивність, неупередженість та конфіденційність при проведенні робіт з сертифікації.

Image

 

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ «Орган з оцінки відповідності «ПРОМСТАНДАРТ» приєднався до глобальної бази даних IAF CertSearch , в якій зберігається інформація щодо сертифікатів, виданих акредитованими органами з сертифікації систем менеджменту у всьому світі та яка являється авторитетним джерелом для перевірки дійсності цих сертифікатів.

Відтепер наші сертифіковані клієнти можуть перевірити та підтвердити дійсність сертифікатів, виданих акредитованим органом з сертифікації систем менеджменту ТОВ «Орган з оцінки відповідності «ПРОМСТАНДАРТ» в тому числі і через IAF CertSearch.

За допомогою IAF CertSearch сертифікований клієнт продемонструє сертифікацію своєї організації своїм споживачам та партнерам в усьому світі.


У відповідності з атестатом про акредитацію №8О156 від 23.03.2021р. та сферою акредитації, ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ» уповноважений на проведення робіт з сертифікації систем управління (СУ) за стандартами:

- ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO
9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT);
- ДСТУ EN ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO
9001:2015, IDT);
- ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements;
-  ДСТУ ISO 22000:2019 «Системи управління безпечністю харчових
продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу» (ІSО
22000:2018, IDТ);
-  ISO 22000:2018 Food safety management systems – Requirements for any
organization in the food chain; ДСТУ ISO 22000:2007 Системи
управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких
організацій харчового ланцюга (ІSО 22000:2005, IDТ);
- ДСТУ EN ISO 13485:2018 Вироби медичні. Система управління
якістю. Вимоги до регулювання (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO
13485:2016, IDT);
- ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management systems –
Requirements for regulatory purposes.

ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ» також пропонує:
 добровільну сертифікацію продукції/послуг;
 організацію та супроводження робіт з оцінки відповідності продукції
вимогам технічних регламентів;
 допомогу в отриманні документів на продукцію, що вимагає чинне
законодавство(висновки державної санітарно епідеміологічної
експертизи);
 розробку технічної документації на продукцію;
 підготовка заявочного комплекту документів на реєстрацію
торговельної марки;
 допомога в виборі лабораторії для проведення випробувань продукції
та супроводження випробувань.

Наші послуги