ДСТУ ISO 9001 системи менеджменту

ДСТУ ISO 9001 системи менеджменту

Cертифікат відповідність системи менеджменту ISO 9001

Орган з сертифікації систем управління ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ» підтвердив власну технічну компетентність у проведенні робіт з сертифікації на відповідність національному стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)», ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)», міжнародному стандарту ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirement») в системі НААУ атестатом про акредитацію №8О156 від 23.03.2021р., що свідчить про дотримання принципів і вимог міжнародного стандарту ІSO / IEC 17021. 

Що таке ISO 9001?

ISO 9001 – це найпопулярніший у світі стандарт, що регламентує створення і впровадження системи менеджменту якості на підприємствах будь-якого профілю та форми власності з подальшою можливістю проходження сертифікації. 

Переваги впровадження ISO 9001

Система менеджменту якості по ISO 9001 давно стала світовим стандартом ведення бізнесу, а наявність Сертифікату відповідності ISO 9001 – неодмінним атрибутом компанії, яка стабільно розвивається і є успішною.

Які переваги підприємству від впровадження системи ISO 9001 менеджменту якості?

В першу чергу:

   ➤ гарантування стабільності якості продукції та / або послуг;

   ➤ оптимізацію існуючих в компанії бізнес-процесів і, як наслідок, вихід на більш високий рівень ефективності;

   ➤ підвищенню якості прийняття управлінських рішень;

   ➤ участь у тендерах та державних закупівлях;

   ➤ відповідність діяльності підприємства законодавству України у сфері захисту прав споживачів;

   ➤ можливість реалізації продукції підприємства на європейському та інших міжнародних рівнях;

   ➤ довіру та залучення нових клієнтів;

   ➤ підвищення конкурентоспроможності компанії.

 

 
Image

Як впровадити ISO 9001?

Будь-які зміни в компанії – якщо вони впроваджуються не як порожня формальність – вимагають часу і злагоджених зусиль всієї команди підприємства. Інтегрування системи менеджменту якості – це одна з глобальних змін в роботі компанії, тому впровадження принципів і вимог стандарту ISO 9001 може зайняти тривалий час. Адже щоб побудувати діючу систему управління якістю, необхідно пройти такі етапи:

   ➤ Аналіз роботи компанії і її відповідності вимогам стандарту. Визначення сфери застосування системи менеджменту якості;

   ➤ Опис процесів і розробка процедур, передбачених стандартом. Підготовка документації;

   ➤ Впровадження системи менеджменту якості;

   ➤ Проведення внутрішнього аудиту та, при необхідності, розробка пакету коригувальних і попереджувальних заходів для усунення виявлених або можливих невідповідностей.

Як показує практика, термін впровадження системи управління якістю може становити від декількох місяців (для невеликого підприємства або впровадження СУЯ для окремих процесів) до декількох років (для повного впровадження системи управління якістю для великої компанії).

 

 

Отримати консультацію за телефоном:
+38 073 419 27 45

Для отримання детальної консультації,
будь-ласка заповніть ЗАЯВКУ-ОПИТУВАЛЬНИК

 Надіслати заявку