Розробка та реєстрація технічних умов

Розробка та реєстрація технічних умов

Технічні умови – документ, що містить вимоги до продукції (послуги) і є, по суті, стандартом організації, яка ним володіє.

При розробці технічних умов на продукцію (послугу) враховуються, насамперед, обов'язкові вимоги законодавства України (наприклад, щодо охорони праці на підприємстві), обов'язкові вимоги технічних регламентів України, вимоги нормативних документів (стандартів: ДСТУ, EN тощо). п.), і навіть результати проведених випробувань продукції, що є об'єктом даних технічних умов.

Національні стандарти (ДСТУ) на продукцію, що виготовляється, можуть не охоплювати необхідного обсягу вимог. Технології Вашого виробництва – відхилятись від державних норм. А специфічна та вузькопрофільна продукція зовсім не має під собою державної нормативної бази. У такому разі доцільно розробити власний документ, який встановлює вимоги до Вашої продукції – технічні умови (ТУ).

Підставою розробки ТУ може бути як рішення виробника, і вимога замовника (споживача).

У ТУ описуються вимоги до якості, виконання, основних характеристик, сировини, методів випробувань, безпеки, упаковки та маркування, транспортування та зберігання продукції, що виготовляється. Розробку технічних умов регламентує СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності», який містить вимоги до правил побудови, викладу, погодження та затвердження ТУ.

Як об'єкт інтелектуальної власності, ТУ охороняються чинним законодавством України та їх повне або часткове використання можливе лише за письмовим дозволом підприємства-власника.

Розробка ТУ

Підготовка проекту ТУ – складний творчий процес, який потребує спільної роботи як зі сторони розробника ТУ, так і самої організації, що замовляє цю послугу. Від повноти та грамотності вихідної інформації, яку надає замовник, залежить якість розроблених технічних умов. Готовий проект ТУ в обов'язковому порядку проходить процес узгодження з замовником.

Перевірка і реєстрація (взяття на облік) ТУ

Регіональний науково-виробничий центр стандартизації здійснює перевірку ТУ на відповідність вимогам чинного законодавства, технічних регламентів та інших нормативних документів.

Затверджений проект ТУ зареєстрований в єдиній базі «Технічні умови України» і з цього моменту вважається діючим.

Внесення змін в технічні умови (актуалізація)

Відповідно до СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 технічні умови підлягають обов'язковому перегляду не рідше, ніж раз в п'ять років з дати набуття чинності. Власник ТУ організовує їх актуалізацію відповідно до можливих змін законодавства, технічних регламентів, нормативних документів або змін в техпроцесах, удосконаленням об'єкта ТУ та іншими внутрішньовиробничими причинами.

Зміна до нових технічних умов підлягає проходженню цих же процедур, що і проект розроблених ТУ.

Отримати консультацію за телефоном:
+38 073 419 27 45

Для отримання детальної консультації,
будь-ласка заповніть ЗАЯВКУ-ОПИТУВАЛЬНИК

 Надіслати заявку