Політика поводження із скаргами та апеляціями

Політика ОС СМ ТОВ «ООВ «ПромСтандарт» щодо поводження із скаргами та апеляціями полягає у тому, що:

  • клієнт чи інша зацікавлена у сертифікації організація (особа) має право опротестувати будь – яке прийняте ОС СМ рішення щодо заявки на сертифікацію, надання, призупинення чи скасування сертифікації;
  • до розгляду скарг та апеляцій не залучаються особи, включаючи керівний персонал, рішення яких опротестовується, а також, якщо вони були задіяні протягом останніх двох років в роботах з заявником чи постачальником, апеляція якого розглядається;
  • клієнт (замовник робіт) та особи, рішення яких опротестовується, мають право бути заслуханими в процесі розгляду апеляції чи скарги;
  • результати розгляду апеляції чи скарги, а також прийняті рішення, повинні бути офіційно доведені до позивача.

Відповідальність за збирання та перевірку всієї необхідної інформації для перевірки апеляції чи скарги покладається особисто на керівника ОС СМ.

Розглядання і рішення щодо скарг та апеляцій не повинні спричиняти будь-яких дискримінаційних дій стосовно скаржника чи апелянта


Догори