Політика забезпечення компетентності персоналу

Політика ОС СМ ТОВ «ООВ «ПромСтандарт» із забезпечення компетентності персоналу полягає у тому, що керівництво ОС СМ бере на себе повну відповідальність щодо дотримання вимоги стосовно наявності кваліфікованого персоналу, зокрема атестованих аудиторів та технічних експертів, які охоплюють усі види діяльності і можуть управлятися з об’ємом виконуваних робіт відповідно до усієї галузі акредитації.

Виконання зазначеної вимоги передбачає:

  • визначення «Критеріїв компетентності персоналу» з врахуванням складності і особливостей виконання робіт стосовно усіх галузей акредитації та вимог застосованого стандарту на СМ, а також для кожної функції сертифікаційної діяльності до реалізації якої цей персонал залучається;
  • організацію навчання та атестування спеціалістів згідно підготовлених відповідних навчальних програм;
  • наявність штатних та залучених на договірних засадах спеціалістів, які є компетентними стосовно функцій, які виконують, та задовольняють вимогам, що наведені у стандартах ДСТУ EN ISO/IEС 17021-1 та ISO 19011;
  • допущення до виконання окремих функцій в процесі сертифікації (прийняття рішення, розгляд заявки, аудит, аналізування тощо) виключно уповноважених на це спеціалістів, які мають відповідну компетентність (атестовані як аудитори), рівень освіти чи фахової підготовки, спеціальні знання у відповідних галузях та достатній досвід роботи;
  • забезпечення керівництвом ОС СМ контролю за діяльністю спеціалістів шляхом організації та проведення заходів моніторингу;
  • ведення записів щодо персоналу (стосовно керівного і адміністративного персоналу, а також усього персоналу, який виконує діяльність з сертифікації);
  • прийняття персоналом ОС СМ, який залучається до процесу сертифікації, зобов’язань шляхом підписання відповідної угоди.

Вимога щодо наявності кваліфікованого персоналу вважається також виконаною, у разі коли кваліфікація та підготовленість спеціаліста у відповідній галузі підтверджується шляхом його сертифікації третьою незалежною стороною (акредитованим органом з сертифікації персоналу).


Догори