Політика гарантування конфіденційності

Політика з гарантування конфіденційності полягає у тому, що ОС СМ ТОВ «ООВ «Пром-Стандарт» бере на себе повну відповідальність за додержання його працівниками, а також спецiалiстами інших організацій (включаючи комітети), якi залучаються ним до виконання робiт з сертифікації, комерцiйної або професiйної таємниці стосовно конфiденцiйностi iнформацiї, яка отримується пiд час проведення робiт з сертифікації.

Уci документи, що надiйшли вiд клієнта, не можуть передаватися третiй стороні без згоди клієнта, за виключенням випадків передбачених ДСТУ EN ISO/IEС 17021-1:2017 та законодавством.

ОС СМ та клієнт при укладаннi договору на проведення сертифiкацii визначають перелiк вiдомостей, якi є конфіденційними, i беруть вiдповiднi зобов’язання про нерозголошення цих вiдомостей.

Якщо ОС СМ має намір розмістити інформацію про клієнта у загальному доступі, керівництво ОС СМ заздалегідь повідомляє про це клієнта та погоджує з ним таке розміщення. Уся інша інформація, за винятком тієї, яка робиться відкритою клієнтом, вважається конфіденційною.

Якщо конфіденційна інформація робиться доступною іншим органам, згідно вимог законодавства або через договірні домовленості (наприклад орган акредитації, організація, що залучається за аутсорсінгом тощо), ОС СМ заздалегідь сповіщає клієнта або особу, якої це стосується, про інформацію, що буде надана, та причини надання інформації.

Інформація про клієнта, яка отримана з інших джерел, ніж сам клієнт (наприклад скаржник, державний інспектор та ін.), також трактується як конфіденційна.


Догори