Політика підтримання недискримінаційних умов проведення сертифікації

Політика ОС СМ ТОВ «ООВ «ПромСтандарт» щодо підтримання недискримінаційних умов проведення сертифікації спрямована на дотримання наступних положень:

  • процедури з якими працює ОС СМ мають недискримінаційний характер і не використовуються таким чином, щоб перешкоджали чи забороняли доступ замовникам до сертифікації. Обмеження, які застосовуються ОС СМ у процедурах та порядках сертифікації, стосуються виключно вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 та законодавчих вимог України.
  • послуги ОС СМ є доступними для будь-якого замовника, чия діяльність відповідає галузі його діяльності та підтверджена акредитацією Національного агентства з акредитації України;
  • процедури та порядки сертифікації, які застосовує ОС СМ, не передбачають, щоб процес сертифікації залежав від розміру клієнта, його членства у будь-якій асоціації або групі, або кількості вже отриманих сертифікатів. У будь-якому випадку, відмова від сертифікації підлягає обґрунтуванню важливості причин, що викликали цю відмову (наприклад нелегальна діяльність, постійно повторювані невідповідності, наявність скарг тощо), письмово повідомляється клієнту та стає предметом для розгляду на Раді ОС;
  • процедури та порядки сертифікації, які застосовує ОС СМ, стосуються виключно процесів проведення аудитів, оцінювання, розгляду, прийняття рішення та наглядання, які пов’язані із сферою сертифікації, і не передбачають виконання клієнтом будь-яких інших додаткових вимог.

Догори