Товариство з обмеженою відповідальністю «Орган з оцінки відповідності «ПРОМСТАНДАРТ» (ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ») створено з метою проведення сертифікації систем менеджменту (продукції, послуг).

У своїй діяльності орган з сертифікації систем менеджменту (ОС СМ) керується чинним законодавством, указами Президента України, декретами та постановами Кабiнету Mіністрів України, національними стандартами України, стандартами міжнародних організацій сертифікації та стандартизації, нормативними документами Національного агентства України з акредитації, установчими і керівними документами ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ» та Настановою.

Висока якість організації та проведення робіт з сертифікації СМ забезпечується функціонуванням системи менеджменту ОС СМ, яка розроблена у відповідності до вимог ДСТУ EN ISO/IEС 17021-1:2017.

Ми забезпечуємо успіх підприємств шляхом сертифікації систем менеджменту (продукції, послуг)! Фахівці Органу з оцінки відповідності «ПРОМСТАНДАРТ» гарантують об'єктивність, неупередженість та конфіденційність при проведенні робіт з сертифікації.

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ «Орган з оцінки відповідності «ПРОМСТАНДАРТ» приєднався до глобальної бази даних IAF CertSearch , в якій зберігається інформація щодо сертифікатів, виданих акредитованими органами з сертифікації систем менеджменту у всьому світі та яка являється авторитетним джерелом для перевірки дійсності цих сертифікатів.

Відтепер наші сертифіковані клієнти можуть перевірити та підтвердити дійсність сертифікатів, виданих акредитованим органом з сертифікації систем менеджменту ТОВ «Орган з оцінки відповідності «ПРОМСТАНДАРТ» в тому числі і через IAF CertSearch.

За допомогою IAF CertSearch сертифікований клієнт продемонструє сертифікацію своєї організації своїм споживачам та партнерам в усьому світі.

Перевірка сертифікації здійснюється на сайті IAF CertSearch - https://www.iafcertsearch.org.

Догори